Numerologikurs

Numerologi en grundkurs där du lär dig att tolka och räkna ut dina personliga siffror, samt hur siffrornas energier påverkar dig.

  • Din livsväg - din väg detta liv
  • Födelsedag - hur du tar dig fram på din väg.
  • Själstal - det du känner starkt på insidan..
  • Personlighetstal
  • Ödestal - innan du lämnar planeten skall du...
  • Attitydstal - hur andra uppfattar dig.
  • Hur numerologin kan kopplas samman med våra chakran.
  • Varje siffras vibration
  • Personligt år
  • Du lär dig att räkna & tolka ditt och andras