Etik och riktlinjer hos SjälensOas

Själens Oas är en plats för inre utveckling på själslig nivå, energiplan, känslomässigt och även mentalt.

Vi erbjuder olika kurser/dagar i form av kurser, utvecklingscirklar, meditationer och healing.

Då det är många olika individer med olika bakgrund, har vi tagit fram förhållningsregler som är viktigt att efterleva på Själens Oas lokaler.

Etik och riktlinjer gällande de olika behandlingr, meditationer, utvecklingscirklar och övriga kurser (energiarbeten, övningar) i Själens Oas regi:

* Själensoas ansvarar inte för hur ni personligen uppfattar olika meditationer, healingsessioner eller andra former av energiövningar.

* Ni är alltid ytterst ansvarig för hur ni tolkar det ni upplever på olika energiplan (känslomässigt) mentalt mm.
Ni ansvarar alltid för era egnauppfattnings filter.
Då vi är alla är olika, och vi alla har olika positiva och negativa föreställnings "filter" (exempelvis uppfattningar, livsåsikter, tro m.m.) Alla har ett eget ansvar för sin hälsa.

* Själens Oas fokus och intention/syfte är att försöka hålla utrymme för er som en individ samt i grupp, så att ni alla och envar kan växa andligt, själsligt, personligt på just er väg genom livet.
Vi erbjuder er, att med stöd från Själens Oas samt aktuell cirkel/ kurs -grupp, en möjlighet att kunna släppa taget om de föreställningar och olika beteenden som ni önskar släppa taget om.


SjälensOas energiarbetar motto:

- Det du möter i energiarbete är det du har med dig in i olika skepnader  -

När vi tar ansvar fullt ut för vår egna hälsa har vi också kontroll på hur vi väljer att förhålla oss och ta medvetna val för vår utveckling.
Vi anser att det enda som hindrar dig från din utveckling fram är dina egna rädslor.