Yoga, meditation och utveckling för nybörjare

Måndagar kl 18:00 - 19:30 under hela hösten.

Nu startar Yoga för dig som är nybörjare och är redo att släppa gamla blockeringar som lagrats i din fysiska kropp som orsakar bl a stelhet, begränsningar mm.

Yogan går i olika delar som utgör en helhetsbalansering:

1. Villkorslös acceptans (hatha & yinyoga blandat) - denna session handlar om att öka din inre förmåga till acceptans i dig själv och omvärlden, frigöra blockeringar och få igång ett större flöde.

2. Befria dig känslomässigt (yin yoga) - möt dina upp inre blockeringar och tillåt dem att frigöras.

3. Frihet i överflöd (hatha yoga) - Här öppnar vi upp för att lära oss ta emot mer överflöd!

4. Full chakra balansering - alla element! Eld, jord, luft, vatten, eter.

Alla yoga tillfällen är 90 min långa med inledning av temat.
Så här ser en yoga klass ut:

1. Vi pratar om temat och vad det innebär och hur vi kan förankra detta djupare inom oss,
(och vi drar orakel kort med tolkning för den som vill)    (ca 20 min)

2. Fysiska yoga positioner (ca 45 min)

3. Vi avslutar med meditation (ca 25 min)

Lärare
Diana Wahlborg

Endast 10 platser per gång! Anmälan måste ske dagen innan senast kl 18:00 på sms.
Betalning med kort sker på plats, önskar du faktura meddela mig det på sms.

* Kom ca 10 min innan vi startar.

* Yoga uföres barfota

* Yoga mattor finns till låns, önskar du tag med egen så gör det. 

* HÄR FINNS SCHEMA för tider/Yoga pass

* HÄR FINNS PRISER

Anmäl vilka datum du vill gå på genom sms 0736-794200 och du får en bekräftelse på sms.