Indigo själar, indigobarn

Indigosjälar är födda med en högre medvetenhet, dem har inte samma program som en vanlig själ.

Dem har en starkare intuition som gör att dem känner av allt dem andra förmedlar, dem läser mellan raderna.
Indigo kan känna en osanning på långt avstånd och framförallt när dem är i balans.
De unga indigosjälarnas uppgift är att förkroppsliga sitt höga ljus, ankra in det i kroppen så dem inte längre påverkas av de kollektiva lägre energierna eller familjen mm.

Som ung har vi svårt att förstå vår höga intuition och mår dåligt istället.

När vi indigos vågar stå i vår intuition, stå i vårt starka ljus, först då förkroppsligar vi universums högre frekvenser för gott på jorden och smittar av oss på andra, det är då den kollektiva medvetenheten höjs.

Äldre Indigosjälar 50 år och äldre:
Är här för att bereda vägen för oss yngre, dem är andligt intresserade men har inte samma förmågor som de yngre då dem äldre redan har gjort den resan.
Dessa hamnar tyvärr i situationer där de skall behaga andra och blir medberoende i låga frekvenser.
De skall egentligen sätta en hög frekvens i sitt umgänge men sänker istället sin egna vibration.

Indigo Test:

* Du är intelligent fast med låga betyg från skolan.

* Väldigt kreativ i allt du sätter händerna i.

* Måste alltid veta VARFÖR dem skall göra något dem blir ombedda att göra, dem vill förstå.

* Avskyr repeterade uppgifter som dem måste göra, dem har svårt att klara av det.

* Var rebellisk i skolan och gick emot regler, vill inte göra läxor, går emot lärare. Eller så ville du göra det men vågade inte på grund av för mycket press från föräldrar.

* Har upplevt en tidig depression som bottnar i existensfrågor, vart hör jag hemma egentligen? Känslor av hjälplöshet, förtvivlan och självmordstankar i låg ålder som innan gymnasiet.

* Har svårt för service inriktade jobb, tror inte på systemet.

* Vill hellre ha en ledande position än att arbeta i team.

* Har stor empati för andra samtidigt en intolerans för andras dumheter (idioti)
Är helt utan (skydd) och gråter för ingenting, eller fullt (skydd) och gråter inte för något.

* Kan ha haft eller har problem med ilska

* Har svårt att göra saker i systemet man anser inte fungerar ändå tex: akassan, lagar, vård mm.

* Ställer dig utanför eller har ilska till politiken, en känsla av att min röst räknas inte ändå för att systemet är maffia, eller det spelar ingen roll i slutändan ändå så ja skiter i det.

* Frustrerad på det ”vanliga” livet med ett fast jobb och 2 barn med middag på bordet.

* Avskyr regler generellt.

* Svårt att förstå tidsperspektiv

* Självkänsla & självförtroende pendlar enormt

* Man har en brinnande passion för att förändra världen, eller så har man svårt att hitta sitt kontrakt, svårt att se sin väg och då har din indigo själ inte vaknat fullt ut.

* Medialt, andligt eller paranormala intressen innan tonåren.

* Har en enorm stark intuition.

* Har svårt eller kan inte slutföra uppgifter som man blir utdelad, hjärnan, tankarna går fortare än vad det går att uttrycka i kommunikation, har svårt att stå still då energin går snabbt i kroppen. (Adhd diagnos eller Add)

* Man har haft tidiga upplevelser av det paranormala, sett andar, änglar, guider eller drömt ovanligt, hört röster mm

* Kan ha svårt för elektronik, klockor som slutar fungera, lampor tänds eller släcks när du går förbi.

* Du är medveten om andra dimensioners existens.

* Söker oftast självhjälp i böcker, tro, religon, spirituellt. Indigosjälar har alltid ett sökande efter upplysning.
När indigo mår bra och är i balans är dem starka, drivna entusiastiska individer med hög medvetenhet.

Har du under 17 är du förmodligen ingen indigo, eller så är du i ett uppvakningsskede.
Indigosjälar som är medvetna om sin väg har alla 24 eller 22 av 24.

Om du är i uppvaknande är förlåtelse vägen till medvetenhet.