Schema Yoga hösten 2017

Från Måndag 4 September och under hela hösten yogar vi i olika teman men med fokus på sakrala delar,
kl 18 - 19:30

Befria dig emotionellt
Villkorslös acceptans
- Chakra balansering

Lärare Diana W