Cia arbetar Måndagar i SjälensOas behandlingsrum där vi kan ses personligen, men arbetar också via telefon andra veckodagar. Telefon 0709-746434

Cia Järvenpää

Boka Cia här

Cias avtryck

20 års erfarenhet inom läraryrket barn och ungdommar.
Det har varit en fantastiskt lärorik tid inom skolväsendet: både när det gäller att möta elever i deras utveckling men även stötta och möta upp föräldrar. På senare tid har jag utbildat mig till andlig terapeut och coach då det matchar mina kvaliteter och det jag vill bidra med och ge ut till världen.

Mitt mediumskap har till och från varit aktivt sen tjugoårsåldern, inte fören under utbildning på akademin Själens Oas (2015- 2017) klev jag ur garderoben och började öppet använda mina förmågor för att vägleda, guida och hjälpa andra.

Jag är redo att möta dig i full närvaro och engagemang där du står på din väg. Jag skapar utrymmet för dig att i ärlighet våga närma dig din nakna sanning. Jag utgår från ett helhetsperspektiv på människan och jobbar med att sätta ljus på grundläggande orsaker till symptom på ohälsa. Självkärlek och medkänsla är två avgörande nycklar för helande, växa och utveckling livet.

Denna termin 2018 jobbar jag på måndagar från ett behandlingsrum på Själens Oas Kortedala, på distans via messenger, telefon, samt gör hembesök.